Recent Redeemed Rewards
End: 1:56AM 30 JUN 2020
End: 11:59PM 7 JUN
End: 11:59PM 5 JUN
End: 11:59PM 4 JUN
End: 11:59PM 3 JUN
End: 11:59PM 30 JUN
Ongoing Rewards
5k+ points
7 redeem 993 remain
End: 9:18PM 31 MAY 2020
100 points
9 redeem 991 remain
End: 11:05PM 31 MAY 2020
500 points
1 redeem 99 remain
End: 1:56AM 30 JUN 2020
250 points
7 redeem 93 remain
End: 3:49AM 31 MAY 2020
Latest Rewards
by Category: Food & Beverage
Quà tặng đặt biệt từ DenSan Milktea cho người dùng mạng xã hội TopYolo. 1 ly hồng trà nha đam sủi bọt dành cho người dùng có mã thưởng đổi từ TopYolo. Áp dụng trực tiếp tại DenSan Milktea: 456 Tên L
500 points
1 redeem 99 remain
End: 1:56AM 30 JUN 2020
End: 1:56AM 30 JUN 2020
by Category: Services
Nhanh tay nhận thẻ nạp điện thoạI. Số lượng có hạn mỗi ngày. Dành cho 5 người dùng nhanh tay đổi thưởng.
100 points
5 redeem Out of stock
End: 11:59PM 7 JUN
End: 11:59PM 7 JUN
by Category: Services
Nhanh tay nhận thẻ nạp điện thoạI. Số lượng có hạn mỗi ngày. Dành cho 5 người dùng nhanh tay đổi thưởng.
100 points
0 redeem 5 remain
End: 11:59PM 6 JUN
End: 11:59PM 6 JUN
by Category: Services
Nhanh tay nhận thẻ nạp điện thoạI. Số lượng có hạn mỗi ngày. Dành cho 5 người dùng nhanh tay đổi thưởng.
100 points
5 redeem Out of stock
End: 11:59PM 5 JUN
End: 11:59PM 5 JUN
by Category: Services
Nhanh tay nhận thẻ nạp điện thoạI. Số lượng có hạn mỗi ngày. Dành cho 5 người dùng nhanh tay đổi thưởng.
100 points
5 redeem Out of stock
End: 11:59PM 4 JUN
End: 11:59PM 4 JUN
by Category: Services
Nhanh tay nhận thẻ nạp điện thoạI. Số lượng có hạn mỗi ngày. Dành cho 5 người dùng nhanh tay đổi thưởng.
100 points
4 redeem 1 remain
End: 11:59PM 3 JUN
End: 11:59PM 3 JUN
by Category: Fashion
- Mã voucher giảm 30% áp dụng với tất cả sản phẩm khi các bạn mua hàng tại Shop. Địa chỉ: 163/24/29 tô hiến thành, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh Điện thoại: 0908058908 Email: hannahtran0902@gmail.com
250 points
0 redeem 20 remain
End: 11:57PM 30 JUN
End: 11:57PM 30 JUN
by Category: Services
Nhanh tay đổi thưởng thẻ nạp điện thoạI. Số lượng có hạn mỗi ngày.
100 points
93 redeem Out of stock
End: 11:59PM 30 JUN
End: 11:59PM 30 JUN